מכון מחשבות

קורס SFT – סכמה תרפיה

היקף: 30 שעות

שנה: ג’

מטרות הקורס:

 • להקנות מושגי יסוד בטיפול ממוקד סכמות (Schema focused therapy; SFT) תיאורטית וטיפולית
 • שילוב ארגז כלים SFTבטיפול CBT קלאסי

נושאי הלימוד:

 • הרקע להתפתחות טיפול ממוקד סכמות
 • מצבי סכמה (modes) וסגנונות התמודדות (coping styles)
 • שאלונים וניטור עצמי (שאלון סכמה, הורות, פיצוי יתר)
 • טכניקות חווייתיות: עבודה בדמיון, עם כסאות
 • הורות מתקנת חלקית
 • עימות אמפתי
 • מושגי יסוד בהפרעת אישיות גבולית לפי SEF
 • מושגי יסוד בהפרעת אישיות נרקיסיסטית לפי SEF

מטלות הקורס:

 • נוכחות פעילה
 • קריאת חומר
 • עבודת סיכום

ביבליוגרפיה:

Young, J.E.(1999). Cognitive therapy for personality disorders: A schemafocused approach (rev.ed.) Sarasota, FL: Professional Resources Press.

Young, J.E., & Klosko, J. (1994). Reinventing your life. New York : Plum

Young, J.E., & Klosko, J., & Weishaar, M.E. (2003). Schema therapy: A  

practitioner’s guide. New York : The Guilford Press

 

 • רפאלי א, הפרעות אישיות, בתוך מאיירס (עורכים): טיפול קוגניטיבי-התנהגותי במבוגרים . תל-אביב: הוצאת דיונון.
 • פלד, ע. הרצאות על סכמה תרפיה.

תפריט נגישות