מכון מחשבות

קורס CBT בטיפול משפחתי

היקף: 30 ש’

שנה: ב’

 

מטרות הקורס:

 • לחשוף את התלמידים בפני עקרונות החשיבה המערכתית והקנייתה. הכרת היסודות של הטיפול המשפחתי.
 • ללמד שיטות התערבות קוגניטיביות התנהגותיות בטיפול משפחתי.

 

נושאי הלימוד:

המשפחה כמערכת        

 • מערכת: הגדרה, תכונות, גבולות,
 • החשיבה מערכתית לעומת החשיבה הליניארית  
 • תת מערכות – תפקידים – היררכיה – גבולות – תקשורת.
 • מערכות פתוחות וסגורות.
 • הסימפטום בראיה מעגלית.
 • משולשים
 • מיתוסים במשפחה – אמונות – דפוסים.
 • העברה בין דורית במשפחה
 • ג’ינוגגרם משפחתי : בנייתו – הכרת הסמלים – הבנה ראשונית של חשיבותו בטיפול.
 • המשפחה מזווית ראיה התפתחותית: מחזור חיי המשפחה ושלבים התפתחותיים
 • איסוף אינפורמציה, בניית השערות – אבחנה ראשונית במושגים מערכתיים ו CBT

הכרות עם הגישות הבסיסיות בטיפול משפחתי :   

 • הגישה המבנית     : Nichols,Minuchin, Andolfi
 • הגישה הבין דורית : ( Bowen, McGoldrick )
 • גישה האסטרטגית :(Haley- Madanes – Palazzoli )
 • הגישה ההומניסטית: ( וירגי’יניה סאטיר, וויטקר)
 • הגישה התקשורתית (וירג’יניה סאטיר)
 • EFFTTherapy Emotionally Focused  Couples
 • CBTבטיפול משפחתי- בק ואליס

 

חובות הקורס : 

 • נוכחות חובה, השתתפות פעילה בשיעורים + הגשת תרגיל
 • עבודה אישית באמצעות ג’ינוגרם,
 • מבחן מסכם

ביביליוגרפיה:

 • אליצור,א., טיאנו,ש., מוניץ, ח., נוימן, מ., (1996) הנחות יסוד של הטיפול המשפחתי. ב: פרקים נבחרים בפסיכיאטרייה. הוצ’ פפירוס – אוניברסיטת תל-אביב. ( עמ’ 547-560)
 • בק,א. (1991) אהבה אינה הכל. תל אביב: אור עם.
 • דאלוס, ר. דרייפר, ר. (2004). מבוא לטיפול משפחתי – תאוריה ושיטת עבודה מערכתיות קריית ביאליק : “אח” בע”מ.
 • היילי, ג., (1982). בעיות במשפחה. הוצ’ ספריית הפועלים, ת”א. ( פרקים 1-6; עמ’ 13-126)
 • ואצלאוויק, פ., ויקלנד, ג’., פיש, ר. (1983). שינוי – עקרונות של יצירת בעיות ופתירתן. הוצ’ ספרית פועלים בע”מ, תל-אביב.
 • מייקלסון, ר. וקיגל, ש. טיפול רציונלי אמוטיבי התנהגותי זוגי ומשפחתי  פורסם בביטאון “המשפחה”  האגודה לטיפול משפחתי.
 • מינוכין ,ס. (1982) משפחות ותראפיה משפחתית. הוצ’ “רשפים”, תל-אביב.
 • נפייר, א. י., ויטאקר, ק. א., (1995) משפחה במבחן: הקונספציה של השיטה. הוצ’ ספריית הפועלים, ת”א.
 • סאטיר, ו., ( 1978) המשפחה המודרנית – לחיות יחד. הוצ’ ספריית הפועלים, ת”א.
 • טיפול משפחתי, קורס הדרכה של משרד הרווחה.

 

 • Sue M. Johnson (2004), The Practice of Emotionally Focused Therapy, Brunner Routledge, NY.

Sue M. Johnson et al (2005) Becoming an Emotionally Focused couple Therapist- the workbook, Brunner-Routledge, NY.

Sue M. Johnson (2008) Hold me tight- seven conversation for a lifetime of love, Little. Brown,NY.

www.iceeft.com

תפריט נגישות