מכון מחשבות

קורס תהליכים קוגניטיביים

 היקף: 30 ש’

שנה: א’

מטרות הקורס:

 • להקנות את הגישות המרכזיות בטיפול קוגניטיבי.
 • ליישם את התיאוריות בתהליך הטיפולי.
 • תרגול מיומנויות שינויי חשיבה

נושאי הלימוד:

 • הגישה הקוגניטיבית- התנהגותית
 • הטיפול הקוגניטיבי של בק
 • מחשבות אוטומטיות
 • הטיות חשיבה
 • טכניקות לשינויי מחשבות
 • הדיאלוג הסוקראטי
 • אאמונות יסוד וסכמות עפ”י יאנג
 • הטיפול הקוגניטיבי של אליס
 • מודל ABCDE
 • מחשבות פונקציונליות ודיספונקציונליות

מטלות הקורס:

 • השתתפות פעילה 80%
 • תרגול בית
 • עבודה מסכמת
 • קריאת ספרות בביבליוגרפית מומלצת

בביליוגרפיה:

 • ברנס, ד. (1980).בוחרים להרגיש טוב. רמת-גן: מכון פסגות (מהדורה שישית).
 • גרינברג,ד’., פדסקי, קריס.א. (2001).להתמודד עם מצבי רוח. תל אביב: גלילה,
 • מלקינסון. ר’. ( 1993). טיפול רציונלי-אמוטיבי: תיאוריה ויישום.שיחות: כתב-עת ישראלי לפסיכותרפיה , 7 (3): 165-174, .
 • סקוט, ג’. ואחרים. (1995 ) .תרפיה קוגניטיבית: עקרונות והדגמות. הוצאת אח.
 • ליהי ר. (2013) שיטות בטיפול קוגנטיבי, אח ק. ביאליק.

תפריט נגישות