מכון מחשבות

קורס תהליכים התנהגותיים

היקף: 30 ש’

שנה: א’

מטרות הקורס:

 • להקנות תיאוריות מרכזיות בתורת הלמידה
 • להקנות כלים תרפויטיים בתהליכי שינוי
 • תרגול מיומנויות שינויי התנהגות

נושאי הלימוד:

 • התנייה קלאסית- פאבלוב
 • התניה אופראנטית- סקינר
 • למידה חברתית וחיקוי- בנדורה
 • רכישה, הכללה והכחדה
 • מידרג חשיפות
 • הקהייה שיטתית
 • חיזוקים ועונש
 • עיצוב התנהגות
 • יומן פעילות
 • כלכלת אסימונים
 • מיומנויות תקשורת ואסרטיביות

מטלות הקורס:

 • השתתפות פעילה 80%
 • תרגול בית
 • קריאת ספרות ביבליוגרפית מומלצת
 • עבודת סיכום

ביביליוגפיה:

 • אלדר, א’. (2002)ניתוח יישומי של התנהגות – עקרונות והליכים, הוצאת “ניתוח התנהגות”.
 • בנש”ק א’. (עורך, 1994).התלמיד הבעייתי, גישה התנהגותית קוגנטיבית. אוצר המורה.
 • בר אל, צ. (1996).פסיכולוגיה חינוכית. אבן יהודה, רכס.
 • גולדברג י. (2005) חרדה ופניקה אח ק. ביאליק.
 • רונלד מר (2000) כיצד תעזרו לילד החרד שלכם. אח ק. ביאליק.

תפריט נגישות