מכון מחשבות

סילבוס לקורס ACT

בקורס שני חלקים: עיוני ויישומי.

החלק העיוני כולל:

 • הצגה קצרה של הבסיס הפילוסופי לאקט.
 • אג’נדת השליטה הרווחת כמקור לסבל מיותר.
 • נכונות וקבלה כחלופה לאג’נדת השליטה.
 • הנטייה הרווחת להזדהות ולהסכים עם מחשבותינו כמקור נוסף לסבל מיותר.
 • Defusion כדרך להתבוננות מרוחקת במחשבותינו.
 • התמקדות-יתר בעבר ובעתיד כמקור נוסף לסבל מיותר.
 • Mindfulness כמענה להתמקדות היתר בעבר ובעתיד.
 • האני הנתפש והאמונה בצורך להגן עליו.
 • האני המתבונן (האני כקונטקסט) כחלופה לאני הנתפש.
 • בחירת כוונים מוערכים כחלופה לחיים מרובי מעש אך נטולי כוון.
 • מחויבות לפעולה עקבית בכוונים המוערכים.
 • יישום עקרונות האקט ותהליכי ההתערבות לתחומים ספציפיים כגון, טיפול בכאבים גופניים, שליטה בכעסים, חרדה ודכאון.

החלק המעשי כולל הדרכה על מקרים שהמשתתפות מציגות.


ביבליוגרפיה:

Hayes, S.C., Strosahl, K.D. & Wilson, K.G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. New York: Guilford Press.

Hayes, S.C., Strosahl, K.D. & Wilson, K.G. (2012) Acceptance and Commitment Therapy, Second Edition: The Process and Practice of Mindful Change. (2nd edition) New York: Guilford Press.

Luoma, J. B., Hayes, S.C. & Walser, R.D. (2007). Learning ACT: An acceptance & commitment therapy skills-training manual for therapists. New Harbinger Publications, Inc.

Lejeune, C. (2007). The worry trap: How to free yourself from worry & anxiety using acceptance & commitment therapy. New Harbinger Publications, Inc.

תפריט נגישות