מכון מחשבות

הקורס פסיכופתולוגיה א’

שם הקורס: פסיכופתולוגיה א’

היקף: 30 ש’

שנה: א’

 

מטרות הקורס:

 • להקנות ידע באבחון פסיכופתולוגי על פי ה- DSM 5 וה-ICD 10.
 • להבין את הגורמים הביולוגיים והסביבתיים של הפתולוגיות, תוך דגש על תהליכים התנהגותיים וקוגניטיביים.
 • תרגול מיומנויות אבחון

 

נושאי הלימוד:

 • פסיכופתולוגיה בציר I : דיכאון, חרדות (פאניקה, פוביה ספציפית, GAD, חרדה חברתית, ספקטרום OCD)
 • בניית אבחון ע”פ 5 צירי ה- DSM
 • הדומה והשונה בין ציר I לציר II
 • אבחנה מבדלת
 • כפל תחלואה
 • קריטריונים על פי DSMV בהשוואה ל-ICD10

מטלות הקורס:

 • 80% נוכחות בשיעורים
 • קריאת הפרקים הרלוונטיים מתוך הרשימה הביבליוגרפית
 • תרגול ועבודות בית
 • עבודת סיכום

בביליוגרפיה:

 • אליצור, א’, טיאנו, ש’, מוניץ, ח’, ונוימן, מ’ (1995). פרקים נבחרים בפסיכיאטרייה. פרקים 3 ו-6 תל אביב: פפירוס.
 • בנשק, א. (2001) כפייתיות וחרדה על רקע דתי
 • DSM-5הוצאת ארגון הפסיכיאטריה האמריקאי (ה- APA) ™DSM-5

 The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

תפריט נגישות