מכון מחשבות

קורס DBT טיפול דיאלקטי התנהגותי – מיומנויות

היקף: 30 ש'

שנה: ג'

מטרות הקורס:

  • ידע בסיסי על הטיפול הדיאלקטי- ידע ורציונל
  • רכישת מיומנויות DBT וישומן בטיפול.

נושאי הלימוד:

  • הפרעות אישיות ע"פ הגישה הדיאלקטית
  • התיאוריה הביולוגית סביבתית
  • מיומנויות DBT
  • כישורי שימת לב בסיסיים
  • כישורי יעילות בין אישית
  • כישורי ויסות רגשי
  • כישורי סובלנות למצוקה
  • הקניית כישורים פסיכו סוציאליים

מטלות הקורס:

  • השתתפות פעילה 80% מהשיעורים
  • תרגול בית
  • קריאת ספרות ביבליוגרפית מומלצת
  • עבודה מסכמת

 

ביבליוגרפיה:

  • לינהאן, מרשה. הפרעת אישיות גבולית, מדריך להקניית כישורים. הוצאת אח 2006.
  • כהן, יפעת. DBT– טיפול בלתי אפשרי בנערות עם הפרעה בלתי נסבלת, מתוך לקט הרצאות מתוך יום העיון של "סאמיט", 2005.
  • רפאלי, אשכול. הפרעות אישיות, בתוך טיפול קוגניטיבי התנהגותי במבוגרים. הוצאת דיונון 2011.