מכון מחשבות

הקורס פסיכותרפיה

היקף: 30 ש’

שנה: א’

מטרות הקורס:

 • למידת תהליכי שינוי במגוון שיטות תרפויטיות, תוך הדגשת התהליכים הקוגניטיביים וההתנהגותיים.
 • תרגול מיומנויות CBT בפסיכותרפיה.

נושאי הלימוד:

גישות בפסיכותרפיה:

 • הגישה הביולוגית
 • הגישה הדינמית
 • הגישה המערכתית
 • הגישה הקוגניטיבית
 • הגישה ההתנהגותית
 • השוואה בין הגישות

מיומנויות CBT:

 • הרפיות
 • הערכת CBT
 • חינוך פסיכולוגי
 • המשגת מקרה
 • יומן מחשבות
 • יומן פעילות
 • מניעת מעידה
 • BDI- מדידות דיכאון
 • BAI מדידת רמת חרדה
 • Y- BOCSמדידת רמת ההפרעה ב-OCD
 • LSASמדידת רמת חרדה חברתית

 

מטלות הקורס:

 • נוכחות 80% מהשיעורים
 • תרגילי בית
 • קריאת ספרות ביבליוגרפית מומלצת.
 • כתיבת מיומנויות CBT על 3 מקרים לפחות.

ביביליוגרפיה:

 • אליצור. טיאנו. מויניץ. נוימן. פרקים נבחרים בפסיכיאטריה, מבוגרים ונוער מבוא בפרק 1 דיונון 2007.
 • הפרט, י. ד.(2011). יסודות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי. בתוך: טיפול קוגניטיבי התנהגותי: עקרונות טיפוליים. עורכים: צ. מרום, א. גלבוע.
 • הפרט, י. ד. (2011). המשגת המקרה בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי. בתוך: טיפול קוגניטיבי התנהגותי: עקרונות טיפוליים. עורכים: צ. מרום, א. גלבוע.

תפריט נגישות