מכון מחשבות

הקורס פסיכופתולוגיה א'

שם הקורס: פסיכופתולוגיה א'

היקף: 30 ש'

שנה: א'

 

מטרות הקורס:

  • להקנות ידע באבחון פסיכופתולוגי על פי ה- DSM 5 וה-ICD 10.
  • להבין את הגורמים הביולוגיים והסביבתיים של הפתולוגיות, תוך דגש על תהליכים התנהגותיים וקוגניטיביים.
  • תרגול מיומנויות אבחון

 

נושאי הלימוד:

  • פסיכופתולוגיה בציר I : דיכאון, חרדות (פאניקה, פוביה ספציפית, GAD, חרדה חברתית, ספקטרום OCD)
  • בניית אבחון ע"פ 5 צירי ה- DSM
  • הדומה והשונה בין ציר I לציר II
  • אבחנה מבדלת
  • כפל תחלואה
  • קריטריונים על פי DSMV בהשוואה ל-ICD10

מטלות הקורס:

  • 80% נוכחות בשיעורים
  • קריאת הפרקים הרלוונטיים מתוך הרשימה הביבליוגרפית
  • תרגול ועבודות בית
  • עבודת סיכום

בביליוגרפיה:

  • אליצור, א', טיאנו, ש', מוניץ, ח', ונוימן, מ' (1995). פרקים נבחרים בפסיכיאטרייה. פרקים 3 ו-6 תל אביב: פפירוס.
  • בנשק, א. (2001) כפייתיות וחרדה על רקע דתי
  • DSM-5הוצאת ארגון הפסיכיאטריה האמריקאי (ה- APA) ™DSM-5

 The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders